Logo

 

Darba tiesības


Darba devēju un darbinieku konsultēšana darba tiesību jautājumos;

  • Darba līgumu sagatavošana;
  • Darba tiesību strīdu risināšana;
  • Uzņēmēju iekšējās kartība noteikumu sakārtošana, iekšējo dokumentu (rīkojumu, vienošanos) sagatavošana;
  • Darba devēju un darbinieku interešu pārstāvība pārrunās, tiesu iestādēs;
  • Dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesvedībā. Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!