Logo

 

Mantojuma tiesības


  • Konsultācijas mantošanas jautājumos;
  • Pārstāvība mantošanas strīdu risināšanā;
  • Pārstāvība mantošanas lietu tiesvedībā  
  • Dokumentācijas sagatavošana

  

Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!