Logo

 

Ģimenes tiesības


Garantējot konfidencialitāti un nodrošinot individuālu pieeju katram klientam, piedāvājam juridisku palīdzību – konsultācijas, interešu pārstāvību, dokumentu sagatavošanu!

  • Laulāto mantisko attiecību sakārtošana – laulības līgumi, vienošanās;
  • Laulības šķiršana – pie zvērināta notāra vai tiesā;
  • Uzturlīdzekļi – savstarpējās vienošanās, uzturlīdzekļu piedziņa tiesas ceļā, strīdu risināšana.
  

Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!