Logo

 

Lietu tiesības


Konsultācijas, klienta interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, dokumentu sagatavošana, pārstāvība tiesvedībā, juridisko atzinumu sniegšana jautājumos, saistītos ar:

  •     valdījuma un lietošanas tiesībām;
  •     īpašuma tiesībām;
  •     servitūtiem;
  •     ķīlas tiesībām.

 

Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!