Logo

 

Īres un nomas tiesiskās attiecības


  • Konsultācijas par dzīvojamā un nedzīvojamā nekustamā īpašuma īri un nomu;
  • Īres un nomas līgumu, vienošanās un citu dokumentu sagatavošana;
  • Strīdu risināšana
  • Pārstāvība tiesvedības procesos
  • Īres un nomas tiesisko attiecību uzraudzība


  

Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!