Logo

 

Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem


8 gadu aktīva pieredze darījumos ar nekustamiem īpašumiem: pirkšana, pārdošana,
izsoles, dāvinājumi, maiņa, valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma privatizācija un atsavināšana!

Piedāvājam:

  • Konsultācijas veiksmīgākā darījuma veida izvēlei, darījuma plānošanu;
  • Nekustamā īpašuma juridisko izpēti pirms darījuma;
  • Pirkuma līgumu un citu dokumentu sagatavošanu;
  • Klienta pārstāvību nekustamā īpašuma iegādes vai atsavināšanas procesā,
    tajā skaitā zemesgrāmatās, pie zvērinātiem notāriem, valsts un pašvaldību iestādēs;
  • Klienta pārstāvība izsolēs
  • Klienta pārstāvība tiesu iestādēs, tiesvedības procesos u.c.

  

Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!