Logo

 

Administratīvās tiesības


  • Konsultācijas
  • Administratīvo aktu (valsts un pašvaldību institūciju lēmumu) analīze, apstrīdēšana
  • Iesniegumu, vēstuļu, prasības pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana un iesniegšana
  • Interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesāsPakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!