Logo

 

Imigrācijas jautājumi


  • Konsultējam jautājumos, saistītos ar vīzām, uzturēšanās atļaujām, darba atļaujām
  • Pārstāvam klientu intereses valsts u.c. iestādēs
  • Sniedzam palīdzību vīzu, uzturēšanās atļauju, darba atļauju saņemšanā
  • Sagatavojam jebkura veida dokumentus – iesniegumus, anketas, atzinumus u.tt.


Pakalpojumu ievad teksts

Lai nodrošinātu mūsu klientiem daudzpusēju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, mēs nodrošinām sadarbību arī ar mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem –
zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, apdrošināšanas, celtniecības u.c. kompānijām uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem!